Công Ty TNHH TM DV Tin Học Tuyết Sơn
Chuyên phân phối Văn phòng phẩm - mực in - máy in - máy tính - linh kiện - thiết bị mạng.
Đ/c : Địa chỉ : 148 Huỳnh Thị Na, Ấp 6, Đông Thạnh, Hóc Môn
Sạc 5V-2A Sạc 5V-2A

Tồn kho :  2 Cái

Giá :  45.500 VND

Sạc 5V-2A (2 đầu) Sạc 5V-2A (2 đầu)

Tồn kho :  7 Cái

Giá :  39.000 VND

Sạc 9V-2A (2 đầu) Sạc 9V-2A (2 đầu)

Tồn kho :  1 Cái

Giá :  45.500 VND

Sạc LG 20V-2A Sạc LG 20V-2A

Tồn kho :  1 Cái

Giá :  200.000 VND

Sạc Samsung 19V-4.75A Sạc Samsung 19V-4.75A

Tồn kho :  1 Cái

Giá :  130.000 VND

Sạc TPLink Sạc TPLink

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  100.000 VND

Sạc Sony 10.5V-1.9A Sạc Sony 10.5V-1.9A

Tồn kho :  1 Cái

Giá :  182.000 VND

Sạc Sony 16V-4A Sạc Sony 16V-4A

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  130.000 VND

Sạc Sony 19.5V-4.7A Sạc Sony 19.5V-4.7A

Tồn kho :  2 Cái

Giá :  221.000 VND

Sạc Dell 19V-1.58A OEM Sạc Dell 19V-1.58A OEM

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  175.500 VND

Sạc Dell 19.5V-3.34A Kim Lớn OEM Sạc Dell 19.5V-3.34A Kim Lớn OEM

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  200.000 VND

Sạc Dell 19.5V-4.62A kim lớn OEM Sạc Dell 19.5V-4.62A kim lớn OEM

Tồn kho :  3 Cái

Giá :  210.000 VND

Sạc Dell 19.5V-4.62A kim lớn OVAL ZIN Sạc Dell 19.5V-4.62A kim lớn OVAL ZIN

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  427.000 VND

Sạc Dell 19.5V-4.62A kim lớn ZIN Sạc Dell 19.5V-4.62A kim lớn ZIN

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  228.000 VND

Sạc Dell 19.5V-4.62A kim nhỏ OEM Sạc Dell 19.5V-4.62A kim nhỏ OEM

Tồn kho :  1 Cái

Giá :  217.000 VND

Sạc Dell 19.5V-4.62A kim nhỏ OVAL ZIN Sạc Dell 19.5V-4.62A kim nhỏ OVAL ZIN

Tồn kho :  1 Cái

Giá :  441.000 VND

Sạc Dell 19.5V-4.62A kim nhỏ ZIN Sạc Dell 19.5V-4.62A kim nhỏ ZIN

Tồn kho :  1 Cái

Giá :  259.000 VND

Sạc Toshiba 19V-3.42A Sạc Toshiba 19V-3.42A

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  130.000 VND

Sạc Toshiba 19V-4.74A Sạc Toshiba 19V-4.74A

Tồn kho :  1 Cái

Giá :  182.000 VND

Sạc Lenovo 19V-3.42A đầu vàng Sạc Lenovo 19V-3.42A đầu vàng

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  130.000 VND

1 2 3