Công Ty TNHH TM DV Tin Học Tuyết Sơn
Chuyên phân phối Văn phòng phẩm - mực in - máy in - máy tính - linh kiện - thiết bị mạng.
Đ/c : Địa chỉ : 148 Huỳnh Thị Na, Ấp 6, Đông Thạnh, Hóc Môn
Giấy thủ công Craftbook 5 màu 180Gsm (Xấp 100t) (Thùng 15) Giấy thủ công Craftbook 5 màu 180Gsm (Xấp 100t) (Thùng 15)

Tồn kho :  1 Xấp

Giá :  93.600 VND

Bảng Mica 0.8m x 1.2m Bảng Mica 0.8m x 1.2m

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  400.000 VND

Bóp Ví Đựng Bút 5051 Bóp Ví Đựng Bút 5051

Tồn kho :  2 Cái

Giá :  69.000 VND

Bóp Ví Đựng Bút 5961 Bóp Ví Đựng Bút 5961

Tồn kho :  1 Cái

Giá :  59.000 VND

Bóp Ví Đựng Bút 7115 (khóa lớn) Bóp Ví Đựng Bút 7115 (khóa lớn)

Tồn kho :  2 Cái

Giá :  50.000 VND

Bóp Ví Đựng Bút 7145 Bóp Ví Đựng Bút 7145

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  44.000 VND

Bóp Ví Đựng Bút 7474 Bóp Ví Đựng Bút 7474

Tồn kho :  2 Cái

Giá :  49.000 VND

Bóp Ví Đựng Bút 7901 Bóp Ví Đựng Bút 7901

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  49.000 VND

Bộ sáp nặn MCT-C02 12 màu (Hộp 22) Bộ sáp nặn MCT-C02 12 màu (Hộp 22)

Tồn kho :  4 Bộ

Giá :  40.000 VND

Bóp Ví Đựng Bút 7906 Bóp Ví Đựng Bút 7906

Tồn kho :  2 Cái

Giá :  51.000 VND

Bóp Ví Đựng Bút 7975 Bóp Ví Đựng Bút 7975

Tồn kho :  1 Cái

Giá :  54.000 VND

Màu acrylic ACR-C03 hộp 12 màu Màu acrylic ACR-C03 hộp 12 màu

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  160.000 VND

Giấy kiểm tra TP-GKT07 (20đôi+6) Giấy kiểm tra TP-GKT07 (20đôi+6)

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  14.000 VND

Giấy thủ công Thiên Long GTC-C002 12 màu (240x165mm) (xấp 20) Giấy thủ công Thiên Long GTC-C002 12 màu (240x165mm) (xấp 20)

Tồn kho :  43 Tép

Giá :  6.000 VND

Giấy thủ công Thiên Long GTC-C002 12 màu (240x165mm) (xấp 20) Giấy thủ công Thiên Long GTC-C002 12 màu (240x165mm) (xấp 20)

Tồn kho :  2 Xấp

Giá :  120.000 VND

Keo Dán Kim Tuyến Elmer's 177ml (Slam) Keo Dán Kim Tuyến Elmer's 177ml (Slam)

Tồn kho :  2 Chai

Giá :  55.000 VND

Que tính học sinh Que tính học sinh

Tồn kho :  12 Bộ

Giá :  5.000 VND

Gôm Pentel H.05 (Hộp 48) Gôm Pentel H.05 (Hộp 48)

Tồn kho :  250 Cục

Giá :  2.600 VND

Gôm Pentel H.05 (Hộp 48) Gôm Pentel H.05 (Hộp 48)

Tồn kho :  5 Hộp

Giá :  124.800 VND

Gôm TL E-011 đen (hộp 30) Gôm TL E-011 đen (hộp 30)

Tồn kho :  3 Hộp

Giá :  114.000 VND

1 2 3 4 5