CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC TUYẾT SƠN
Chuyên phân phối Văn Phòng Phẩm - Mực In - Máy In - Máy Tính - Linh Kiện - Thiết Bị Mạng.
Đ/c : Địa chỉ : 172 Huỳnh Thị Na, Ấp 6, Đông Thạnh, Hóc Môn, TP.HCM

Giấy bìa

Giấy Roki A0 250Gsm (Ruki) Giấy Roki A0 250Gsm (Ruki) Kho: 71 (Tờ)

Giá :  6.600đ - 637.000đ

Giấy bìa thái A4 160Gsm Giấy bìa thái A4 160Gsm Kho: 123 (Xấp 100 tờ)

Giá :  34.000đ - 35.000đ

Giấy bìa màu đặt biệt A4 160Gsm Grand 8116B Giấy bìa màu đặt biệt A4 160Gsm Grand 8116B Kho: 37 (Xấp 100 tờ)

Giá :  2.000đ - 79.000đ

Giấy bìa thơm dày A4 Giấy bìa thơm dày A4 Kho: 25 (Xấp 100 tờ)

Giá :  700đ - 70.000đ

Giấy bìa màu MỸ A3 khổ lớn 250Gsm (32x48cm) Giấy bìa màu MỸ A3 khổ lớn 250Gsm (32x48cm) Kho: 14 (Xấp 100 tờ)

Giá :  163.000đ

Giấy bìa màu đặt biệt A4 125Gsm Grand 8116C Giấy bìa màu đặt biệt A4 125Gsm Grand 8116C Kho: 3 (Xấp 100 tờ)

Giá :  79.000đ

Giấy bìa màu A3 khổ lớn (32x48cm) Giấy bìa màu A3 khổ lớn (32x48cm) Kho: 27 (Xấp 100 tờ)

Giá :  90.000đ

Giấy bìa màu đặt biệt A4 125Gsm Grand 8116B Giấy bìa màu đặt biệt A4 125Gsm Grand 8116B Kho: 2 (Xấp 100 tờ)

Giá :  2.000đ - 79.000đ

Giấy bìa màu dạ quang A4 160Gsm Grand 8478E Giấy bìa màu dạ quang A4 160Gsm Grand 8478E Kho: 2 (Xấp 100 tờ)

Giá :  2.000đ - 102.000đ

Giấy bìa màu dạ quang A4 160Gsm Grand 8477E Giấy bìa màu dạ quang A4 160Gsm Grand 8477E Kho: 2 (Xấp 100 tờ)

Giá :  2.000đ - 102.000đ

Giấy bìa màu dạ quang A4 160Gsm Grand 8209E Giấy bìa màu dạ quang A4 160Gsm Grand 8209E Kho: 2 (Xấp 100 tờ)

Giá :  2.000đ - 102.000đ

Giấy bìa màu dạ quang A4 160Gsm Grand 8480E Giấy bìa màu dạ quang A4 160Gsm Grand 8480E Kho: 2 (Xấp 100 tờ)

Giá :  2.000đ - 102.000đ

Giấy bìa màu dạ quang A4 160Gsm Grand 8479E Giấy bìa màu dạ quang A4 160Gsm Grand 8479E Kho: 2 (Xấp 100 tờ)

Giá :  2.000đ - 102.000đ

Giấy bìa màu A4 160Gsm Đồng Nai Giấy bìa màu A4 160Gsm Đồng Nai Kho: 1 (Xấp 500 tờ)

Giá :  105.000đ

Giấy bìa màu A4 160Gsm Grand 8112A Giấy bìa màu A4 160Gsm Grand 8112A Kho: 5 (Xấp 100 tờ)

Giá :  42.000đ

Giấy bìa màu đặt biệt A4 150Gsm Grand 8200C Giấy bìa màu đặt biệt A4 150Gsm Grand 8200C Kho: 1 (Xấp 100 tờ)

Giá :  97.000đ

Giấy bìa màu đặt biệt A4 125Gsm Zentino 8651D Giấy bìa màu đặt biệt A4 125Gsm Zentino 8651D Kho: 6 (Xấp 100 tờ)

Giá :  2.000đ - 97.000đ

Giấy bìa màu đặt biệt A4 150Gsm Grand 8178D Giấy bìa màu đặt biệt A4 150Gsm Grand 8178D Kho: 1 (Xấp 100 tờ)

Giá :  2.000đ - 96.000đ

Giấy bìa Grand A4 125Gsm Giấy bìa Grand A4 125Gsm Kho: 0 (Xấp 100T)

Giá :  2.000đ - 79.000đ

Giấy bìa thái A3 đúng khổ (30x42cm) Giấy bìa thái A3 đúng khổ (30x42cm) Kho: 10 (Xấp 100 tờ)

Giá :  68.000đ