Công Ty TNHH TM DV Tin Học Tuyết Sơn
Chuyên phân phối Văn phòng phẩm - mực in - máy in - máy tính - linh kiện - thiết bị mạng.
Đ/c : Địa chỉ : 148 Huỳnh Thị Na, Ấp 6, Đông Thạnh, Hóc Môn
Cáp mạng AMP Cat5 0238 Cáp mạng AMP Cat5 0238

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  3.500 VND

Cáp mạng AMP Cat5 0238 Cáp mạng AMP Cat5 0238

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  735.000 VND

Cáp mạng AMP Cat5 0332E Cáp mạng AMP Cat5 0332E

Tồn kho :  1 Thùng

Giá :  791.000 VND

Cáp mạng AMP Cat5 0332E Cáp mạng AMP Cat5 0332E

Tồn kho :  248 Mét

Giá :  3.700 VND

Cáp mạng AMP Cat5 0704 Cáp mạng AMP Cat5 0704

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  4.600 VND

Cáp mạng AMP Cat5 0704 Cáp mạng AMP Cat5 0704

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  1.071.000 VND

Cáp mạng AMP Cat5 0708 Cáp mạng AMP Cat5 0708

Tồn kho :  552 Mét

Giá :  5.100 VND

Cáp mạng AMP Cat5 0708 Cáp mạng AMP Cat5 0708

Tồn kho :  2 Thùng

Giá :  1.225.000 VND

Cáp mạng AMP Cat6 0708 Cáp mạng AMP Cat6 0708

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  987.000 VND

Cáp mạng AMP Cat6 0708 Cáp mạng AMP Cat6 0708

Tồn kho :  11 Mét

Giá :  4.300 VND