Công Ty TNHH TM DV Tin Học Tuyết Sơn
Chuyên phân phối Văn phòng phẩm - mực in - máy in - máy tính - linh kiện - thiết bị mạng.
Đ/c : Địa chỉ : 148 Huỳnh Thị Na, Ấp 6, Đông Thạnh, Hóc Môn
Băng Keo Simili 2.4Fx7m xanh dương (Cây 12) Băng Keo Simili 2.4Fx7m xanh dương (Cây 12)

Tồn kho :  5 Cây

Giá :  51.840 VND

Băng Keo Simili 2.4Fx7m xanh dương (Cây 12) Băng Keo Simili 2.4Fx7m xanh dương (Cây 12)

Tồn kho :  54 Cuộn

Giá :  4.320 VND

Băng Keo Simili 2.4Fx7m xanh lá (cây 12) Băng Keo Simili 2.4Fx7m xanh lá (cây 12)

Tồn kho :  35 Cuộn

Giá :  5.004 VND

Băng Keo Simili 2.4Fx7m xanh lá (cây 12) Băng Keo Simili 2.4Fx7m xanh lá (cây 12)

Tồn kho :  3 Cây

Giá :  60.050 VND

Băng Keo Simili 3.6Fx7m Vàng, Đỏ (cây 8) Băng Keo Simili 3.6Fx7m Vàng, Đỏ (cây 8)

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  6.831 VND

Băng Keo Simili 3.6Fx7m xanh dương (Cây 8) Băng Keo Simili 3.6Fx7m xanh dương (Cây 8)

Tồn kho :  183 Cuộn

Giá :  7.120 VND

Băng Keo Simili 3.6Fx7m xanh dương (Cây 8) Băng Keo Simili 3.6Fx7m xanh dương (Cây 8)

Tồn kho :  23 Cây

Giá :  56.962 VND

Băng Keo Simili 3.6Fx7m xanh lá (Cây 8) Băng Keo Simili 3.6Fx7m xanh lá (Cây 8)

Tồn kho :  4 Cây

Giá :  50.760 VND

Băng Keo Simili 3.6Fx7m xanh lá (Cây 8) Băng Keo Simili 3.6Fx7m xanh lá (Cây 8)

Tồn kho :  28 Cuộn

Giá :  6.345 VND

Băng keo Simili 4.8Fx7m Vàng Đỏ (cây 6) Băng keo Simili 4.8Fx7m Vàng Đỏ (cây 6)

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  8.910 VND

Băng Keo Simili 4.8Fx7m xanh dương (cây 6) Băng Keo Simili 4.8Fx7m xanh dương (cây 6)

Tồn kho :  7 Cuộn

Giá :  10.400 VND

Băng Keo Simili 4.8Fx7m xanh dương (cây 6) Băng Keo Simili 4.8Fx7m xanh dương (cây 6)

Tồn kho :  1 Cây

Giá :  59.000 VND

Băng keo Simili 4.8Fx7m xanh lá (cây 6) Băng keo Simili 4.8Fx7m xanh lá (cây 6)

Tồn kho :  11 Cây

Giá :  57.347 VND

Băng keo Simili 4.8Fx7m xanh lá (cây 6) Băng keo Simili 4.8Fx7m xanh lá (cây 6)

Tồn kho :  65 Cuộn

Giá :  9.558 VND

Băng keo Simili 7Fx7m xanh dương (cây 4) Băng keo Simili 7Fx7m xanh dương (cây 4)

Tồn kho :  5 Cuộn

Giá :  11.644 VND

Băng keo Simili 7Fx7m xanh dương (cây 4) Băng keo Simili 7Fx7m xanh dương (cây 4)

Tồn kho :  1 Cây

Giá :  46.575 VND