Công Ty TNHH TM DV Tin Học Tuyết Sơn
Chuyên phân phối Văn phòng phẩm - mực in - máy in - máy tính - linh kiện - thiết bị mạng.
Đ/c : Địa chỉ : 148 Huỳnh Thị Na, Ấp 6, Đông Thạnh, Hóc Môn
Nguồn VSP TiTan ET500W LED Hông RGB Sync (500W) Nguồn VSP TiTan ET500W LED Hông RGB Sync (500W)

Tồn kho :  1 Cái

Giá :  650.000 VND

Nguồn VSP 500W Plus (500W) (dây dài) Nguồn VSP 500W Plus (500W) (dây dài)

Tồn kho :  7 Cái

Giá :  540.000 VND

Nguồn máy tính dell L255AS-00 L240AS-204EM optiplex 3040 sff Nguồn máy tính dell L255AS-00 L240AS-204EM optiplex 3040 sff

Tồn kho :  1 Cái

Giá :  750.000 VND

Nguồn Acbel G450, 80 plus Nguồn Acbel G450, 80 plus

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  936.000 VND

Nguồn Acbell 350W CE2 Nguồn Acbell 350W CE2

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  590.000 VND

Nguồn Acbell 350W HK Fan 8 Nguồn Acbell 350W HK Fan 8

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  540.000 VND

Nguồn Acbell 400W HK Fan 12 400N Nguồn Acbell 400W HK Fan 12 400N

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  713.000 VND

Nguồn Acbell 450W CE2 Nguồn Acbell 450W CE2

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  908.000 VND

Nguồn Acbell 450W HK Nguồn Acbell 450W HK

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  660.000 VND

Nguồn Acbell 500W-G500 (iPower 80 Plus) Nguồn Acbell 500W-G500 (iPower 80 Plus)

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  907.000 VND

Nguồn Acbell 650W - I Power Nguồn Acbell 650W - I Power

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  0 VND

Nguồn AcBel 400W CE2+ Nguồn AcBel 400W CE2+

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  754.000 VND

Nguồn VSP 550W Nguồn VSP 550W

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  0 VND

Nguồn VSP 750W Nguồn VSP 750W

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  247.000 VND

Nguồn Acbell 750W (iPower 80 Plus) Nguồn Acbell 750W (iPower 80 Plus)

Tồn kho :  1 Cái

Giá :  1.800.000 VND

Nguồn VSP 650W Nguồn VSP 650W

Tồn kho :  52 Cái

Giá :  234.000 VND

Nguồn Coolermaster 400W Elite Nguồn Coolermaster 400W Elite

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  0 VND