CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC TUYẾT SƠN
Chuyên phân phối Văn Phòng Phẩm - Mực In - Máy In - Máy Tính - Linh Kiện - Thiết Bị Mạng.
Đ/c : Địa chỉ : 172 Huỳnh Thị Na, Ấp 6, Đông Thạnh, Hóc Môn, TP.HCM

Dao cắt keo

Cắt keo cầm tay 5P nhựa DH Cắt keo cầm tay 5P nhựa DH Kho: 38 (Cái)

Giá :  20.500đ

Cắt keo cầm tay 5P sắt Dân Hoa Cắt keo cầm tay 5P sắt Dân Hoa Kho: 28 (Cái)

Giá :  22.000đ

Cắt keo cầm tay 7P nhựa Cắt keo cầm tay 7P nhựa Kho: 13 (Cái)

Giá :  22.800đ

Cắt keo cầm tay 6P sắt 100Y-200Y Cắt keo cầm tay 6P sắt 100Y-200Y Kho: 10 (Cái)

Giá :  24.400đ

Cắt keo 5F sắt 200Y Cắt keo 5F sắt 200Y Kho: 9 (Cái)

Giá :  29.000đ

Cắt keo sắt cầm tay 7P sắt Cắt keo sắt cầm tay 7P sắt Kho: 8 (Cái)

Giá :  27.000đ

Cắt keo cầm tay 6P nhựa 100Y Cắt keo cầm tay 6P nhựa 100Y Kho: 7 (Cái)

Giá :  17.600đ

Bàn cắt keo 800 Sắt Bàn cắt keo 800 Sắt Kho: 5 (Cái)

Giá :  169.000đ

Cắt keo cầm tay nhựa 8p Cắt keo cầm tay nhựa 8p Kho: 5 (Cái)

Giá :  25.400đ

Bàn cắt keo 400 Bàn cắt keo 400 Kho: 4 (Cái)

Giá :  41.000đ

Bàn cắt keo 200 Bàn cắt keo 200 Kho: 3 (Cái)

Giá :  13.400đ

Bàn cắt keo 800 nhựa Bàn cắt keo 800 nhựa Kho: 3 (Cái)

Giá :  112.000đ

Bàn cắt keo 300 Bàn cắt keo 300 Kho: 1 (Cái)

Giá :  17.600đ

Bàn cắt keo 500 Bàn cắt keo 500 Kho: 1 (Cái)

Giá :  52.000đ

Bàn cắt keo 600 Bàn cắt keo 600 Kho: 1 (Cái)

Giá :  231.000đ

Cắt keo VP nhỏ N.2001 Cắt keo VP nhỏ N.2001 Kho: 1 (Cái)

Giá :  13.500đ

Bàn cắt keo 350 Bàn cắt keo 350 Kho: 0 (Cái)

Giá :  21.800đ

Cắt keo VP nhỏ N.2005 Cắt keo VP nhỏ N.2005 Kho: 0 (Cái)

Giá :  36.400đ