Công Ty TNHH TM DV Tin Học Tuyết Sơn
Chuyên phân phối Văn phòng phẩm - mực in - máy in - máy tính - linh kiện - thiết bị mạng.
Đ/c : Địa chỉ : 148 Huỳnh Thị Na, Ấp 6, Đông Thạnh, Hóc Môn
Biên nhận 1L trắng Biên nhận 1L trắng

Tồn kho :  19 Quyển

Giá :  2.300 VND

Giấy giới thiệu 1L 13x19 (100 tờ) Giấy giới thiệu 1L 13x19 (100 tờ)

Tồn kho :  30 Quyển

Giá :  6.000 VND

Phiếu xuất kho 2L A4 20x25cm (Lốc 5) Phiếu xuất kho 2L A4 20x25cm (Lốc 5)

Tồn kho :  20 Quyển

Giá :  27.600 VND

Hóa đơn 1L 13x19cm Hóa đơn 1L 13x19cm

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  6.000 VND

Hóa đơn 2L 13x19cm (50 bộ) Hóa đơn 2L 13x19cm (50 bộ)

Tồn kho :  20 Quyển

Giá :  11.700 VND

Hóa đơn 3L 13x19cm (50 bộ) Hóa đơn 3L 13x19cm (50 bộ)

Tồn kho :  9 Quyển

Giá :  20.400 VND

Hóa đơn 3L A5 Hóa đơn 3L A5

Tồn kho :  18 Quyển

Giá :  23.900 VND

Phiếu xuất kho A4 1 liên Phiếu xuất kho A4 1 liên

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  13.000 VND

Sổ Order 2L 8x12cm ko đế (Lốc 20) Sổ Order 2L 8x12cm ko đế (Lốc 20)

Tồn kho :  10 Quyển

Giá :  9.000 VND

Phiếu giữ xe không số (Lốc 10) Phiếu giữ xe không số (Lốc 10)

Tồn kho :  10 Quyển

Giá :  4.300 VND

Sổ quỹ tiền mặt Sổ quỹ tiền mặt

Tồn kho :  5 Quyển

Giá :  12.500 VND

Phiếu Chi 3L 13x19cm (Lốc 5) Phiếu Chi 3L 13x19cm (Lốc 5)

Tồn kho :  10 Quyển

Giá :  20.100 VND

Phiếu nhập kho 3L A4 (lốc 5) Phiếu nhập kho 3L A4 (lốc 5)

Tồn kho :  3 Quyển

Giá :  39.400 VND

Phiếu nhập kho 3L A5 (Lốc 5) Phiếu nhập kho 3L A5 (Lốc 5)

Tồn kho :  6 Quyển

Giá :  24.800 VND

Phiếu nhập kho 1L 13x19cm (Lốc 10) Phiếu nhập kho 1L 13x19cm (Lốc 10)

Tồn kho :  30 Quyển

Giá :  6.200 VND

Phiếu nhập kho 2L 13x19cm (Lốc 10) Phiếu nhập kho 2L 13x19cm (Lốc 10)

Tồn kho :  10 Quyển

Giá :  11.800 VND

Phiếu nhập kho 3L 13x19cm (Lốc 5) Phiếu nhập kho 3L 13x19cm (Lốc 5)

Tồn kho :  5 Quyển

Giá :  20.100 VND

Phiếu Chi 1L 13x19cm (100 tờ) Phiếu Chi 1L 13x19cm (100 tờ)

Tồn kho :  8 Quyển

Giá :  5.800 VND

Phiếu Chi 2L 13x19cm (50 bộ = 100 tờ) Phiếu Chi 2L 13x19cm (50 bộ = 100 tờ)

Tồn kho :  14 Quyển

Giá :  10.500 VND

Phiếu giữ xe có số Phiếu giữ xe có số

Tồn kho :  20 Quyển

Giá :  5.500 VND

1 2