Công Ty TNHH TM DV Tin Học Tuyết Sơn
Chuyên phân phối Văn phòng phẩm - mực in - máy in - máy tính - linh kiện - thiết bị mạng.
Đ/c : Địa chỉ : 148 Huỳnh Thị Na, Ấp 6, Đông Thạnh, Hóc Môn
Bìa hộp si ABBA 25F Bìa hộp si ABBA 25F

Tồn kho :  5 Cái

Giá :  53.400 VND

Bìa hộp giấy 3 dây 12F (36cmx26cmx12cm) Bìa hộp giấy 3 dây 12F (36cmx26cmx12cm)

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  50.000 VND

Bìa còng Thiên Long Flexoffice 50A4 FO-BC05 Bìa còng Thiên Long Flexoffice 50A4 FO-BC05

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  56.000 VND

Bìa hộp giấy 3 dây 10F (36cmx26cmx10cm) Bìa hộp giấy 3 dây 10F (36cmx26cmx10cm)

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  45.000 VND

Bìa hộp giấy 3 dây 15F (36cmx26cmx15cm) Bìa hộp giấy 3 dây 15F (36cmx26cmx15cm)

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  55.000 VND

Bìa hộp giấy 3 dây 20F (36cmx26cmx20cm) Bìa hộp giấy 3 dây 20F (36cmx26cmx20cm)

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  61.000 VND

Còng Sắt bìa còng 7F ABBA Còng Sắt bìa còng 7F ABBA

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  18.000 VND

Bìa 3 dây 10P Bìa 3 dây 10P

Tồn kho :  25 Cái

Giá :  11.400 VND

Bìa 3 dây 15P... Bìa 3 dây 15P...

Tồn kho :  37 Cái

Giá :  12.700 VND

Bìa 3 dây 20P Bìa 3 dây 20P

Tồn kho :  47 Cái

Giá :  13.800 VND

Bìa 3 dây 7P Bìa 3 dây 7P

Tồn kho :  43 Cái

Giá :  11.300 VND

Bìa còng 50A4 FO-BC11 (1ms) Bìa còng 50A4 FO-BC11 (1ms)  (Xanh Đậm)

Tồn kho :  5 Cái

Giá :  48.000 VND

Bìa còng 50A4 FO-BC11 (1ms) Bìa còng 50A4 FO-BC11 (1ms)  (Xanh nhạt)

Tồn kho :  10 Cái

Giá :  48.000 VND

Bìa còng 70A4 FO-BC02 (1ms) Bìa còng 70A4 FO-BC02 (1ms)

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  48.800 VND

Bìa còng 70A4 FO-BC06 (2ms) Bìa còng 70A4 FO-BC06 (2ms)

Tồn kho :  41 Cái

Giá :  53.000 VND

Bìa còng 70F4 FO-BC04 (1ms) Bìa còng 70F4 FO-BC04 (1ms)

Tồn kho :  39 Cái

Giá :  49.000 VND

Bìa còng 70F4 FO-BC08 (2ms) Bìa còng 70F4 FO-BC08 (2ms)

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  52.500 VND

Bìa còng 70F4 FO-BC14 (1ms) Bìa còng 70F4 FO-BC14 (1ms)

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  47.500 VND

Bìa còng 90A4 FO-BC09 (1ms) Bìa còng 90A4 FO-BC09 (1ms)  (Xanh Đậm)

Tồn kho :  30 Cái

Giá :  74.000 VND

Bìa còng 90A4 FO-BC09 (1ms) Bìa còng 90A4 FO-BC09 (1ms)  (Xanh nhạt)

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  74.000 VND

1 2