Công Ty TNHH TM DV Tin Học Tuyết Sơn
Chuyên phân phối Văn phòng phẩm - mực in - máy in - máy tính - linh kiện - thiết bị mạng.
Đ/c : Địa chỉ : 148 Huỳnh Thị Na, Ấp 6, Đông Thạnh, Hóc Môn
Đầu mạng RJ45 CAT6 (thép vàng) (Hộp 100) Đầu mạng RJ45 CAT6 (thép vàng) (Hộp 100)

Tồn kho :  4 Hộp

Giá :  375.000 VND

Đầu mạng RJ45 CAT6 KM612 (thép bạc) (Hộp 100) Đầu mạng RJ45 CAT6 KM612 (thép bạc) (Hộp 100)

Tồn kho :  1 Hộp

Giá :  180.000 VND

Đầu mạng RJ45 CAT6 Golden Link (hộp 100) Đầu mạng RJ45 CAT6 Golden Link (hộp 100)

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  776.000 VND

Đầu mạng xuyên thấu RJ45 CAT5E SJZ503 (Hộp 100) Đầu mạng xuyên thấu RJ45 CAT5E SJZ503 (Hộp 100)

Tồn kho :  1 Hộp

Giá :  591.000 VND

Đầu mạng RJ11 (Bịch 100) Đầu mạng RJ11 (Bịch 100)

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  45.000 VND

Đầu mạng RJ45 CAT5E Tenda TD 1013C (Hộp 100) Đầu mạng RJ45 CAT5E Tenda TD 1013C (Hộp 100)

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  111.000 VND

Đầu mạng RJ45 CAT5E Tenda TEH5E010 (Hộp 100) Đầu mạng RJ45 CAT5E Tenda TEH5E010 (Hộp 100)

Tồn kho :  9 Hộp

Giá :  150.000 VND

Đầu mạng RJ45 CAT5E AMP bọc thép (Hộp 100) Đầu mạng RJ45 CAT5E AMP bọc thép (Hộp 100)

Tồn kho :  1 Hộp

Giá :  175.000 VND

Đầu mạng RJ45 CAT5E AMP 474 (Hộp 100) Đầu mạng RJ45 CAT5E AMP 474 (Hộp 100)

Tồn kho :  9 Hộp

Giá :  75.000 VND

Đầu mạng RJ45 CAT5E Golden Link (Hộp 100) Đầu mạng RJ45 CAT5E Golden Link (Hộp 100)

Tồn kho :  3 Hộp

Giá :  410.000 VND

Đầu mạng RJ45 CAT5E KM508 (Hộp 100) Đầu mạng RJ45 CAT5E KM508 (Hộp 100)

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  59.000 VND

Đầu mạng RJ45 CAT6 KM601 (nhựa) (Hộp 100) Đầu mạng RJ45 CAT6 KM601 (nhựa) (Hộp 100)

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  114.000 VND

Đầu mạng RJ45 CAT5E AMP bọc thép (Hộp 100) Đầu mạng RJ45 CAT5E AMP bọc thép (Hộp 100)

Tồn kho :  75 Cái

Giá :  1.750 VND

Đầu mạng RJ45 CAT5E AMP 474 (Hộp 100) Đầu mạng RJ45 CAT5E AMP 474 (Hộp 100)

Tồn kho :  900 Cái

Giá :  1.250 VND

Đầu mạng RJ45 CAT6 Golden Link (hộp 100) Đầu mạng RJ45 CAT6 Golden Link (hộp 100)

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  8.260 VND

Đầu mạng RJ45 CAT5E Golden Link (Hộp 100) Đầu mạng RJ45 CAT5E Golden Link (Hộp 100)

Tồn kho :  300 Cái

Giá :  4.400 VND

Đầu mạng RJ11 (Bịch 100) Đầu mạng RJ11 (Bịch 100)

Tồn kho :  3 Cái

Giá :  950 VND

Đầu mạng RJ45 CAT5E KM508 (Hộp 100) Đầu mạng RJ45 CAT5E KM508 (Hộp 100)

Tồn kho :  13 Cái

Giá :  1.090 VND

Đầu mạng RJ45 CAT6 (thép vàng) (Hộp 100) Đầu mạng RJ45 CAT6 (thép vàng) (Hộp 100)

Tồn kho :  351 Cái

Giá :  4.250 VND

Đầu mạng RJ45 CAT6 KM601 (nhựa) (Hộp 100) Đầu mạng RJ45 CAT6 KM601 (nhựa) (Hộp 100)

Tồn kho :  Liên hệ

Giá :  1.140 VND

1 2