top
ID:
Password:

Kết quả: 5.0 / 5 - (1 phiếu)

ổ cứng SSD WD 120GB WDS120G1G0A

ổ cứng SSD WD 120GB WDS120G1G0A


Thông số
- Hãng sản xuất: Western Digital
- Dung Lượng: 120GB
- Tốc độ Khe đọc / Tốc độ Ghi: Khe đọc 540MB/s -Ghi 430MB/s
- Kích Thước Vật Lý: 2.5 inch
- Chuẩn Kết Nối: sata 3
ổ cứng SSD WD 120GB WDS120G1G0B (M2-2280)

ổ cứng SSD WD 120GB WDS120G1G0B (M2-2280)


Thông số
- Hãng sản xuất: Western Digital
- Dung Lượng: 120GB
- Tốc độ Khe đọc / Tốc độ Ghi: Khe đọc 540MB/s -Ghi 430MB/s (IOPS: 37K/63K)
- Kích Thước Vật Lý: 22*80mm
- Chuẩn Kết Nối: M2 Sata 3
ổ cứng SSD WD 240GB WDS240G1G0A

ổ cứng SSD WD 240GB WDS240G1G0A


Thông số
- Hãng sản xuất: Western Digital
- Dung Lượng: 240GB
- Tốc độ Khe đọc / Tốc độ Ghi: Khe đọc 545MB/s -Ghi 465MB/s
- Kích Thước Vật Lý: 2.5 inch
- Chuẩn Kết Nối: sata 3
ổ cứng SSD WD 240GB WDS240G1G0B (M2-2280)

ổ cứng SSD WD 240GB WDS240G1G0B (M2-2280)


Thông số
- Hãng sản xuất: Western Digital
- Dung Lượng: 240GB
- Tốc độ Khe đọc / Tốc độ Ghi: Khe đọc 540MB/s -Ghi 465MB/s (IOPS:37K/68K)
- Kích Thước Vật Lý: 22*80mm
- Chuẩn Kết Nối: M2 Sata
ổ cứng SSD WD 250GB WDS250G1B0A

ổ cứng SSD WD 250GB WDS250G1B0A


Thông số
- Hãng sản xuất: Western Digital
- Dung Lượng: 250GB
- Tốc độ Khe đọc / Tốc độ Ghi: Khe đọc 545MB/s -Ghi 500MB/s (IOPS:97K/79K)
- Kích Thước Vật Lý: 2.5 inch
- Chuẩn Kết Nối: Sata 3
ổ cứng SSD WD 250GB WDS250G1B0B (M2-2280)

ổ cứng SSD WD 250GB WDS250G1B0B (M2-2280)


Thông Số
- Hãng sản xuất: Western Digital
- Dung Lượng: 250GB
- Tốc độ Khe đọc / Tốc độ Ghi: Khe đọc 540MB/s -Ghi 500MB/s (IOPS:97K/79K)
- Kích Thước Vật Lý: 22*80mm
- Chuẩn Kết Nối: M2 Sata
ổ cứng SSD WD 256GB WDS256G1XOC (M2-2280)

ổ cứng SSD WD 256GB WDS256G1XOC (M2-2280)


Thông Số
- Hãng sản xuất: Western Digital
- Dung Lượng: 256GB
- Tốc độ Khe đọc / Tốc độ Ghi: Khe đọc 2050MB/s -Ghi 700MB/s (IOPS:170K/130K)
- Kích Thước Vật Lý: 22*80mm
- Chuẩn Kết Nối: NVME GEN 3 (PCIE x4)
ổ cứng SSD WD 500GB WDS500G1B0A

ổ cứng SSD WD 500GB WDS500G1B0A


Thông Số
- Hãng sản xuất: Western Digital
- Dung Lượng: 500GB
- Tốc độ Khe đọc / Tốc độ Ghi: Khe đọc 545MB/s -Ghi 525MB/s (IOPS:100K/80K)
- Kích Thước Vật Lý: 2.5 inch
- Chuẩn Kết Nối: Sata 3
ổ cứng SSD WD 512GB WDS512G1XOC (M2-2280)

ổ cứng SSD WD 512GB WDS512G1XOC (M2-2280)


Thông số
- Hãng sản xuất: Western Digital
- Dung Lượng: 512GB
- Tốc độ Khe đọc / Tốc độ Ghi: Khe đọc 2050MB/s -Ghi 800MB/s (IOPS:170K/134K)
- Kích Thước Vật Lý: 22*80mm
- Chuẩn Kết Nối: M2 NVME GEN 3 (PCIE x4)
(0sản phẩm
xem giỏ hàng [0]

Giỏ hàng mini

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Tổng đơn hàng : 0

Vào giỏ hàng
Facebook chat