top
ID:
Password:

Kết quả: 5.0 / 5 - (1 phiếu)

ổ cứng SSD Kingston 120GB SM2280S3G2

ổ cứng SSD Kingston 120GB SM2280S3G2

- Hãng sản xuất: Kingston
- Dung Lượng: 120GB
- Tốc độ Khe đọc / Tốc độ Ghi: Khe đọc 550Mb/s - Ghi 520Mb/s
- Kích Thước Vật Lý: 2.5 inch
- Chuẩn Kết Nối: Sata 3
ổ cứng SSD Kingston 120GB 2.5 Now-V300-Sata3-SV300S37A

ổ cứng SSD Kingston 120GB 2.5 Now-V300-Sata3-SV300S37A

- Hãng sản xuất: Kingston
- Dung Lượng: 120GB
- Tốc độ Khe đọc / Tốc độ Ghi: Khe đọc 450Mb/s - Ghi 450Mb/s
- Kích Thước Vật Lý: 2.5 inch
- Chuẩn Kết Nối: Sata 3
ổ cứng SSD Kingston 120GB 2.5 Sata3-SUV400S37

ổ cứng SSD Kingston 120GB 2.5 Sata3-SUV400S37

- Hãng sản xuất: Kingston
- Dung Lượng: 120GB
- Tốc độ Khe đọc / Tốc độ Ghi: Khe đọc 550Mb/s - Ghi 350Mb/s (IOPS: 90K/15K)
- Kích Thước Vật Lý: 2.5 inch
- Chuẩn Kết Nối: Sata 3
ổ cứng SSD Kingston 120GB 2.5 Hyper-X-Fury-SHFS37A

ổ cứng SSD Kingston 120GB 2.5 Hyper-X-Fury-SHFS37A

- Hãng sản xuất: Kingston
- Dung Lượng: 120GB
- Tốc độ Khe đọc / Tốc độ Ghi: Khe đọc 500Mb/s (IOPS : 85K/52K)
- Kích Thước Vật Lý: 2.5 inch
- Chuẩn Kết Nối: Sata 3
ổ cứng SSD Kingston 240GB 2.5 Sata3-SUV400S37

ổ cứng SSD Kingston 240GB 2.5 Sata3-SUV400S37

- Hãng sản xuất: Kingston
- Dung Lượng: 240GB
- Tốc độ Khe đọc / Tốc độ Ghi: Khe đọc 550Mb/s - Ghi 490Mb/s (IOPS: 95K/25K)
- Kích Thước Vật Lý: 2.5 inch
- Chuẩn Kết Nối: Sata 3
ổ cứng SSD Kingston 240GB SM2280S3G2

ổ cứng SSD Kingston 240GB SM2280S3G2

- Hãng sản xuất: Kingston
- Dung Lượng: 240GB
- Tốc độ Khe đọc / Tốc độ Ghi: Khe đọc 550Mb/s - Ghi 520Mb/s (IOPS: 66K/65K)
- Kích Thước Vật Lý: 22 * 80mm
- Chuẩn Kết Nối: M2 Sata
ổ cứng SSD Kingston 240GB 2.5 Hyper-X-Fury-SHFS37A

ổ cứng SSD Kingston 240GB 2.5 Hyper-X-Fury-SHFS37A

- Hãng sản xuất: Kingston
- Dung Lượng: 240GB
- Tốc độ Khe đọc / Tốc độ Ghi: Khe đọc 500Mb/s (IOPS: 85K/41K)
- Kích Thước Vật Lý: 2.5 inch
- Chuẩn Kết Nối: Sata 3
ổ cứng SSD Kingston 240GB 2.5 Hyper-X-Savage-SHSS37A

ổ cứng SSD Kingston 240GB 2.5 Hyper-X-Savage-SHSS37A

- Hãng sản xuất: Kingston
- Dung Lượng: 240GB
- Tốc độ Khe đọc / Tốc độ Ghi: Khe đọc 560Mb/s - Ghi 530Mb/s
- Kích Thước Vật Lý: 2.5
- Chuẩn Kết Nối: Sata 3
ổ cứng SSD Kingston 480GB 2.5 Sata3-SUV400S37

ổ cứng SSD Kingston 480GB 2.5 Sata3-SUV400S37

- Hãng sản xuất: Kingston
- Dung Lượng: 480GB
- Tốc độ Khe đọc / Tốc độ Ghi: Khe đọc 550MB/s -Ghi 500MB/s
- Kích Thước Vật Lý: 2.5 inch
- Chuẩn Kết Nối: sata 3
ổ cứng SSD Kingston 480GB 2.5 SHSS37A-Sagave

ổ cứng SSD Kingston 480GB 2.5 SHSS37A-Sagave

- Hãng sản xuất: Kingston
- Dung Lượng: 480GB
- Tốc độ Khe đọc / Tốc độ Ghi: Khe đọc 560MB/s -Ghi 530MB/s
- Kích Thước Vật Lý: 2.5 inch
- Chuẩn Kết Nối: sata 3
(0sản phẩm
xem giỏ hàng [0]

Giỏ hàng mini

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Tổng đơn hàng : 0

Vào giỏ hàng
Facebook chat