/o-cung-hdd-western-----0 top
ID:
Password:
ổ cứng HDD WD 500GB-5000AZRZ

ổ cứng HDD WD 500GB-5000AZRZ


Thông số kỹ thuật
- Nhà sản xuất: ổ cứng gắn trong dành cho Desktop
- Dung lượng: 500GB
- Dung lượng Tốc độ: 5400rpm
- Kích thước và Chuẩn kết nối: Sata3 - 3.5
- Cache: 64MB Cache
ổ cứng HDD WD 500GB-5000AZLX

ổ cứng HDD WD 500GB-5000AZLX


Thông số kỹ thuật
- Nhà sản xuất: ổ cứng gắn trong dành cho Desktop
- Dung lượng: 500GB
- Dung lượng Tốc độ: 7200rpm
- Kích thước và Chuẩn kết nối: Sata3 - 3.5
- Cache: 32MB Cache
ổ cứng HDD WD 500GB-5003AZEX

ổ cứng HDD WD 500GB-5003AZEX


Thông số kỹ thuật
- Nhà sản xuất: ổ cứng gắn trong dành cho Desktop
- Dung lượng: 500GB
- Dung lượng Tốc độ: 7200rpm
- Kích thước và Chuẩn kết nối: Sata3 - 3.5
- Cache: 64MB Cache - Dual Processor- Hiệu suất cao dành cho thiết kế, game thủ, nhiếp ảnh
ổ cứng HDD WD 1TB WD10EZEX Sata 3

ổ cứng HDD WD 1TB WD10EZEX Sata 3


Thông số kỹ thuật
- Nhà sản xuất: ổ cứng gắn trong dành cho Desktop
- Dung lượng: 1TB
- Dung lượng Tốc độ: 7200rpm
- Kích thước và Chuẩn kết nối: 3.5 - Sata3
- Cache: 64MB Cache
ổ cứng HDD WD 1TB WD10EZRZ Sata 3

ổ cứng HDD WD 1TB WD10EZRZ Sata 3


Thông số kỹ thuật
- Nhà sản xuất: ổ cứng gắn trong dành cho Desktop
- Dung lượng: 1TB
- Dung lượng Tốc độ: 5400rpm
- Kích thước và Chuẩn kết nối: 3.5 - Sata3
- Cache: 64MB Cache
ổ cứng HDD WD 1TB WD1003FZEX

ổ cứng HDD WD 1TB WD1003FZEX


Thông số kỹ thuật
- Nhà sản xuất: ổ cứng gắn trong dành cho Desktop
- Dung lượng: 1TB
- Dung lượng Tốc độ: 7200rpm
- Kích thước và Chuẩn kết nối: 3.5 - Sata
- Cache: 3 64MB Cache - Dual Processor - Hiệu suất cao dành cho thiết kế, game thủ, nhiếp ảnh
ổ cứng HDD WD 2TB WD20EFRX Sata3

ổ cứng HDD WD 2TB WD20EFRX Sata3


Thông số kỹ thuật
- Nhà sản xuất: ổ cứng gắn trong dành cho Desktop
- Dung lượng: 2TB
- Dung lượng Tốc độ: Intellipower
- Kích thước và Chuẩn kết nối: 3.5 - Sata3
- Cache: 64MB Cache
ổ cứng HDD WD 2TB WD2003FZEX Sata 3

ổ cứng HDD WD 2TB WD2003FZEX Sata 3


Thông số kỹ thuật
- Nhà sản xuất: ổ cứng gắn trong dành cho Desktop
- Dung lượng: 2TB
- Dung lượng Tốc độ: 7200rpm
- Kích thước và Chuẩn kết nối: 3.5 - Sata3
- Cache: 64MB Cache - Dual Processor - Hiệu suất cao dành cho thiết kế, game thủ, nhiếp ảnh
ổ cứng HDD WD 3TB WD30EZRX Sata3

ổ cứng HDD WD 3TB WD30EZRX Sata3


Thông số kỹ thuật
- Nhà sản xuất: ổ cứng gắn trong dành cho Desktop
- Dung lượng: 3TB
- Dung lượng Tốc độ: 5400rpm
- Kích thước và Chuẩn kết nối: 3.5 - Sata3
- Cache: 64MB Cache
ổ cứng HDD WD 3TB WD30EFRX Sata 3

ổ cứng HDD WD 3TB WD30EFRX Sata 3


Thông số kỹ thuật
- Nhà sản xuất: ổ cứng gắn trong dành cho Desktop
- Dung lượng: 3TB
- Dung lượng Tốc độ: Intellipowe
- Kích thước và Chuẩn kết nối: 3.5 - Sata3
- Cache: 64MB Cache
(0sản phẩm
xem giỏ hàng [0]

Giỏ hàng mini

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Tổng đơn hàng : 0

Vào giỏ hàng
Facebook chat