top
ID:
Password:

Kết quả: 5.0 / 5 - (1 phiếu)

ổ cứng HDD Seagate 500GB Sata

ổ cứng HDD Seagate 500GB Sata


Thông số kỹ thuật
- Nhà sản xuất: SEAGATE - ổ cứng gắn trong dành cho Desktop
- Dung lượng: 500GB
- Dung lượng Tốc độ: 7200rpm
- Kích thước và Chuẩn kết nối: Sata3 - 3.5
- Cache: 16MB Cache
ổ cứng HDD Seagate 1TB Sata

ổ cứng HDD Seagate 1TB Sata


Thông số kỹ thuật
- Nhà sản xuất: Seagate ổ cứng gắn trong dành cho Desktop
- Dung lượng: 1TB
- Dung lượng Tốc độ: 7200rpm
- Kích thước và Chuẩn kết nối: Sata3 - 3.5
- Cache: 64MB Cache
ổ cứng HDD Seagate 1TB Skyhawk Sata

ổ cứng HDD Seagate 1TB Skyhawk Sata


Thông số kỹ thuật
- Nhà sản xuất: ổ cứng dùng cho thiết bị ghi hình -
- Dung lượng: 1TB
- Dung lượng Tốc độ: 5900rpm
- Kích thước và Chuẩn kết nối: Sata3 - 3.5
- Cache: 64MB Cache
ổ cứng HDD Seagate 2TB Firecuda Sata

ổ cứng HDD Seagate 2TB Firecuda Sata


Thông số kỹ thuật
- Nhà sản xuất: SEAGATE ổ cứng gắn trong dành cho Desktop Gaming
- Dung lượng: 2TB (+ 8GB SSD Nand Flash)
- Dung lượng Tốc độ: 7200rpm
- Kích thước và Chuẩn kết nối: Sata3 -3.5
- Cache: 64MB Cache
ổ cứng HDD Seagate 2TB Skyhawk Sata

ổ cứng HDD Seagate 2TB Skyhawk Sata


Thông số kỹ thuật
- Nhà sản xuất: SEAGATE ổ cứng dùng cho thiết bị ghi hình
- Dung lượng: 2TB
- Dung lượng Tốc độ: 5900rpm
- Kích thước và Chuẩn kết nối: Sata3 - 3.5
- Cache: 64MB Cache
ổ cứng HDD Seagate 3TB Sata

ổ cứng HDD Seagate 3TB Sata


Thông số kỹ thuật
- Nhà sản xuất: ổ cứng gắn trong dành cho Desktop
- Dung lượng: 3TB
-  Dung lượng Tốc độ: 7200rpm
- Kích thước và Chuẩn kết nối: Sata3 - 3.5
- Cache: 64MB Cache
ổ cứng HDD Seagate 3TB Skyhawk Sata

ổ cứng HDD Seagate 3TB Skyhawk Sata


Thông số kỹ thuật
- Nhà sản xuất: ổ cứng dùng cho thiết bị ghi hình
- Dung lượng: 3TB
- Dung lượng Tốc độ: 5900rpm
- Kích thước và Chuẩn kết nối: Sata3 - 3.5
- Cache: 64MB Cache
ổ cứng HDD Seagate 4TB Sata

ổ cứng HDD Seagate 4TB Sata


Thông số kỹ thuật
- Nhà sản xuất: ổ cứng gắn trong dành cho Desktop
- Dung lượng: 4TB
- Dung lượng Tốc độ: 5900rpm
- Kích thước và Chuẩn kết nối: Sata3 - 3.5
- Cache: 64MB Cache
ổ cứng HDD Seagate 4TB Skyhawk Sata

ổ cứng HDD Seagate 4TB Skyhawk Sata


Thông số kỹ thuật
- Nhà sản xuất: ổ cứng dùng cho thiết bị ghi hình
- Dung lượng: 4TB
- Dung lượng Tốc độ: 5900rpm
- Kích thước và Chuẩn kết nối: Sata3 - 3.5
- Cache: 64MB Cache
ổ cứng HDD Seagate 8TB Skyhawk Sata

ổ cứng HDD Seagate 8TB Skyhawk Sata


Thông số kỹ thuật
- Nhà sản xuất: ổ cứng dùng cho thiết bị ghi hình
- Dung lượng: 8TB
- Dung lượng Tốc độ: 7200rpm
- Kích thước và Chuẩn kết nối: Sata3 - 3.5
- Cache: 256MB Cache
(0sản phẩm
xem giỏ hàng [0]

Giỏ hàng mini

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Tổng đơn hàng : 0

Vào giỏ hàng
Facebook chat