top
ID:
Password:

Kết quả: 5.0 / 5 - (1 phiếu)

Nguồn Acbel HK350W
Giá:450.000 VND

Nguồn Acbel HK350W


Hãng sản xuất: Acbel
Chủng loại: HK 350W
Công suất thực: 240W
Nguồn điện vào: 220~230V
Các đầu nối: 3 Sata - 3 ATA - 4 pin CPU - 20+4 pin Main
Nguồn Acbel 350W CE2
Giá:515.000 VND

Nguồn Acbel 350W CE2


Hãng sản xuất: Acbel
Chủng loại: CE2
Công suất thực: 287W
Nguồn điện vào: 220~230V
Các đầu nối: 3 Sata - 3 ATA - 4+4p CPU - 20+4 pin Main
Nguồn Acbel HK400W
Giá:490.000 VND

Nguồn Acbel HK400W


Hãng sản xuất: Acbel
Chủng loại: HK 400W
Công suất thực: 282W
Nguồn điện vào: 230V
Các đầu nối: 3 Sata - 3 ATA - 4 pin CPU - 20+4 pin Main
Nguồn Acbel 400W CE2
Giá:615.000 VND

Nguồn Acbel 400W CE2


Hãng sản xuất: Acbel
Chủng loại: CE2
Công suất thực: 337W
Nguồn điện vào: 220~230V
Các đầu nối: 4 Sata - 3 ATA - 1 PCI-Ex (6+2) pin - 4+4 pin CPU - 20+4 pin Main
Nguồn Acbel HK450W
Giá:595.000 VND

Nguồn Acbel HK450W


Hãng sản xuất: Acbel
Chủng loại: HK450W
Công suất thực: 450W
Nguồn điện vào: 115/230 V
Các đầu nối: 3 Sata - 3 ATA - 1 PCI-Ex (6+2) pin - 4+4 pin CPU - 20+4 pin Main
Nguồn Acbel 450W CE2
Giá:690.000 VND

Nguồn Acbel 450W CE2


Hãng sản xuất: Acbel
Chủng loại: CE2
Công suất thực: 386.4W
Nguồn điện vào: 220~230V
Các đầu nối: 4 Sata - 3 ATA - 1 PCI-Ex (6+2) pin - 4+4 pin CPU - 20+4 pin Main
Nguồn Acbel 510W E2 Plus

Nguồn Acbel 510W E2 Plus


Hãng sản xuất: Acbel
Chủng loại: E2 Plus
Công suất thực: 431.5W
Nguồn điện vào: 110~115, 220~230V
Các đầu nối: 6 Sata - 2 ATA - 4 PCI-Ex (6+2) pin - 4+4 pin CPU - 24 pin Main

Nguồn Acbel 500W I G500

Nguồn Acbel 500W I G500


Hãng sản xuất: Acbel
Chủng loại: I-power G500
Công suất thực: 405W
Nguồn điện vào: 220~230V
Các đầu nối: 4 Sata - 2 ATA - 1 PCI-Ex (6+2) pin - 8 pin CPU

Nguồn Acbel 550W I G550
Giá:1.230.000 VND

Nguồn Acbel 550W I G550


Hãng sản xuất: Acbel
Chủng loại: I-power G550
Công suất thực: 445.5W
Nguồn điện vào: 200-240V
Các đầu nối: 6 Sata - 2 ATA - 2 PCI-Ex (6+2) pin - 2 PCI-Ex 6 pin - 8 pin CPU - 24 pin Main

Nguồn Acbel 650W I G650
Giá:1.460.000 VND

Nguồn Acbel 650W I G650


Hãng sản xuất: Acbel
Chủng loại: I-power G650
Công suất thực: 583.9W
Nguồn điện vào: 230V
Các đầu nối: 6 Sata - 2 ATA - 4 PCI-Ex (6+2) pin - 8 pin CPU - 24 pin Main

Nguồn Acbel 700W I G700
Giá:1.550.000 VND

Nguồn Acbel 700W I G700


Hãng sản xuất: Acbel
Chủng loại: I-power G700
Công suất thực: 633.9W
Nguồn điện vào: 230V
Các đầu nối: 5 Sata - 3 ATA - 4 PCI-Ex (6+2) pin - 8 pin CPU - 24 pin Main - Single Rail

Nguồn Acbel 600W I 90M
Giá:1.850.000 VND

Nguồn Acbel 600W I 90M


Hãng sản xuất: Acbel
Chủng loại: iPower 90M 600W
Công suất thực: 578.9W
Nguồn điện vào: 230V
Các đầu nối: 10 Sata - 2 ATA - 4PCIe

(0sản phẩm
xem giỏ hàng [0]

Giỏ hàng mini

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Tổng đơn hàng : 0

Vào giỏ hàng
Facebook chat