top
ID:
Password:

Kết quả: 5.0 / 5 - (1 phiếu)

ổ cứng HDD Seagate 500GB Expansion Portable (USB 3.0)

ổ cứng HDD Seagate 500GB Expansion Portable (USB 3.0)

- Thông tin sản phẩm: HDD Seagate Expansion Portable (USB 3.0),ổ cứng gắn ngoài
- Dung lượng: 500GB
- Chuẩn giao tiếp - Kết nối: Box 2.5 - Portable - USB 3.0
- Số vòng quay: 5400
- Cache -Tốc độ: Maximum Data Transfer Rate 4800 megabytes
 - Hệ điều hành hỗ trợ: Windows, MacOS, Linux,
ổ cứng HDD Seagate 1TB Expansion Portable 3.0

ổ cứng HDD Seagate 1TB Expansion Portable 3.0

- Thông tin sản phẩm: HDD Seagate Expansion Portable 3.0,ổ cứng gắn ngoài
- Dung lượng: 1TB
- Chuẩn giao tiếp - Kết nối: Box 2.5 - Portable - USB 3.0
- Số vòng quay: 5400rpm
- Hệ điều hành hỗ trợ: Windows, MacOS, Linux.
ổ cứng HDD Seagate 1TB Backup Plus 3.0

ổ cứng HDD Seagate 1TB Backup Plus 3.0

- Thông tin sản phẩm: HDD Seagate Backup Plus 3.0,ổ cứng gắn ngoài
- Dung lượng: 1TB
- Chuẩn giao tiếp - Kết nối: Box 2.5 - USB 3.0~5GB
- Số vòng quay: 5400 rpm
- Cache -Tốc độ: PC / Laptop qua USB 2.0: đọc~ 33 MB/s,Ghi ~ 26 MB/s-USB 3.0: đọc~ 112MB/s,Ghi ~ 116 MB/s
- Hệ điều hành hỗ trợ: Windows, MacOS, Linux
ổ cứng HDD Seagate 1TB Backup Plus Ultra Slim 3.0

ổ cứng HDD Seagate 1TB Backup Plus Ultra Slim 3.0

- Thông tin sản phẩm: HDD Seagate Backup Plus Ultra Slim 3.0 (Siêu Mỏng),ổ cứng gắn ngoài
- Dung lượng: 1TB
- Chuẩn giao tiếp - Kết nối: Box 2.5 - USB 3.0~5GB
- Số vòng quay: 5400 rpm
- Cache -Tốc độ: PC / Laptop qua USB 2.0: đọc~ 33 MB/s,Ghi ~ 26 MB/s-USB 3.0: đọc~ 112MB/s,Ghi ~ 116 MB/s
- Hệ điều hành hỗ trợ: Windows, MacOS, Linux
ổ cứng HDD Seagate 2TB Expansion Portable 3.0

ổ cứng HDD Seagate 2TB Expansion Portable 3.0

- Thông tin sản phẩm: HDD Seagate Expansion Portable 3.0
- Dung lượng: 2TB
- Chuẩn giao tiếp - Kết nối: Box 2.5 - Portable - USB 3.0
- Số vòng quay: 5400 rpm
- Cache -Tốc độ: 8M
- Hệ điều hành hỗ trợ: Windows, MacOS, Linux
ổ cứng HDD Seagate 3TB Expansion Portable 3.0

ổ cứng HDD Seagate 3TB Expansion Portable 3.0

- Thông tin sản phẩm: HDD Seagate Expansion Portable 3.0
- Dung lượng: 3TB
- Chuẩn giao tiếp - Kết nối: Box 3.5 - Portable - USB 3.0
- Số vòng quay: 5400 rpm
- Cache -Tốc độ: 8M
- Hệ điều hành hỗ trợ: Windows, MacOS, Linux
ổ cứng HDD Seagate 2TB Backup Plus 3.0

ổ cứng HDD Seagate 2TB Backup Plus 3.0

- Thông tin sản phẩm: HDD Seagate Backup Plus 3.0,ổ cứng gắn ngoài
- Dung lượng: 2TB
- Chuẩn giao tiếp - Kết nối: Box 2.5 - USB 3.0
- Số vòng quay: 5400 rpm
- Cache -Tốc độ: 8MB
- Hệ điều hành hỗ trợ: Windows, MacOS, Linux
ổ cứng HDD Seagate 3TB Backup Plus 3.0

ổ cứng HDD Seagate 3TB Backup Plus 3.0

- Thông tin sản phẩm: HDD Seagate 3TB Backup Plus 3.0,ổ cứng gắn ngoài
- Dung lượng: 3TB
- Chuẩn giao tiếp - Kết nối: Box 3.5 - USB 3.0
- Số vòng quay: 7200 rpm
- Cache -Tốc độ: 16M
- Hệ điều hành hỗ trợ: Windows, MacOS, Linux
ổ cứng HDD Seagate 4TB Backup Plus 3.0, 3.5

ổ cứng HDD Seagate 4TB Backup Plus 3.0, 3.5

- Thông tin sản phẩm: HDD Seagate Backup Plus 3.0
- Dung lượng: 4TB
- Chuẩn giao tiếp - Kết nối: 3.5Inch,USB3.0
- Số vòng quay: 7200rpm
- Hệ điều hành hỗ trợ: Windows, MacOS, Linux
ổ cứng HDD Seagate 4TB Backup Plus 3.0, 2.5

ổ cứng HDD Seagate 4TB Backup Plus 3.0, 2.5

- Thông tin sản phẩm: HDD Seagate 4TB Backup Plus 3.0, 2.5,ổ cứng gắn ngoài
- Dung lượng: 4TB
- Chuẩn giao tiếp - Kết nối: Box 2.5 - USB 3.0
- Số vòng quay: 5400 Rpm
- Cache -Tốc độ: Max 220MB/s
- Hệ điều hành hỗ trợ: Windows, MacOS, Linux
(0sản phẩm
xem giỏ hàng [0]

Giỏ hàng mini

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Tổng đơn hàng : 0

Vào giỏ hàng
Facebook chat