văn phòng phẩm | băng keo-màng pe-màng co
Màng PE 500mm x 2.8kg (lõi 300gr)
Màng PE 500mm x 2.8kg (lõi 300gr)

Liên hệ: 090.260.8844
Màng PE 500mm x 3.2kg (lõi 300gr)
Màng PE 500mm x 3.2kg (lõi 300gr)

Liên hệ: 090.260.8844
Màng PE 500mm x 3.2kg (lõi 600gr)
Màng PE 500mm x 3.2kg (lõi 600gr)

Liên hệ: 090.260.8844
Màng PE 500mm x 3.7kg (lõi 300gr)
Màng PE 500mm x 3.7kg (lõi 300gr)

Liên hệ: 090.260.8844
Màng PE 500mm
Màng PE 500mm

Liên hệ: 090.260.8844
Màng PE 200mm
Màng PE 200mm

Liên hệ: 090.260.8844
Màng PE 200mm (500*3.7*520)
Màng PE 200mm (500*3.7*520)

Liên hệ: 090.260.8844

Thêm Bình Luận

Tên Sử Dụng:

Thông Tin Liên Hệ:

Viết Bình Luận:

Hỗ trợ khách hàng

Bảng Giá Sản Phẩm

Tổng đài hỗ trợ

tổng đài
xem giỏ hàng[0]