văn phòng phẩm | băng keo-màng pe-màng co
Màng PE 500mm x 1.4kg (lõi 200gr)
Màng PE 500mm x 1.4kg (lõi 200gr)

Giá : 44.000 VND
Màng PE 500mm x 2.8kg (lõi 300gr)
Màng PE 500mm x 2.8kg (lõi 300gr)

Giá : 106.000 VND
Màng PE 500mm x 3kg (lõi 300gr)
Màng PE 500mm x 3kg (lõi 300gr)

Giá : 99.000 VND
Màng PE 500mm x 3.2kg (lõi 300gr)
Màng PE 500mm x 3.2kg (lõi 300gr)

Giá : 102.000 VND
Màng PE 500mm x 3.2kg (lõi 600gr)
Màng PE 500mm x 3.2kg (lõi 600gr)

Giá : 109.000 VND
Màng PE 150mm x 840gr (lõi 90gr)
Màng PE 150mm x 840gr (lõi 90gr)

Giá : 33.000 VND
Màng PE 200mm x 1.1kg (lõi 120gr)
Màng PE 200mm x 1.1kg (lõi 120gr)

Giá : 44.000 VND
Màng PE 250mm 1.4kg (lõi 150gr)
Màng PE 250mm 1.4kg (lõi 150gr)

Giá : 55.000 VND
Màng PE 500mm x 2.5kg (lõi 460gr)
Màng PE 500mm x 2.5kg (lõi 460gr)

Liên hệ: 090.260.8844
Màng PE 200mm x 1.5kg (lõi 208gr)
Màng PE 200mm x 1.5kg (lõi 208gr)

Liên hệ: 090.260.8844
Màng PE 50mm x  370gr (lõi 52gr)
Màng PE 50mm x 370gr (lõi 52gr)

Giá : 15.000 VND
Màng PE đen 500mm x 3kg (lõi 200gr)
Màng PE đen 500mm x 3kg (lõi 200gr)

Giá : 144.000 VND

Thêm Bình Luận

Tên Sử Dụng:

Thông Tin Liên Hệ:

Viết Bình Luận:

Tổng đài hỗ trợ

tổng đài
xem giỏ hàng[0]