linh kiện máy tính | cáp tín hiệu và chuyển đổi
Cáp VGA 1.5m VMS1.5 (cáp LCD)
Cáp VGA 1.5m VMS1.5 (cáp LCD)

Giá : 32.000 VND
Cáp VGA 1.5m KV401 (cáp LCD).
Cáp VGA 1.5m KV401 (cáp LCD).

Giá : 42.000 VND
Cáp VGA 1.8m VMS1.8
Cáp VGA 1.8m VMS1.8

Giá : 34.000 VND
Cáp VGA 3m VMS3 (cáp LCD)
Cáp VGA 3m VMS3 (cáp LCD)

Giá : 58.000 VND
Cáp VGA 3m KV402 (cáp LCD).
Cáp VGA 3m KV402 (cáp LCD).

Giá : 64.000 VND
Cáp VGA 3m Unitek Y-C504G (cáp LCD)
Cáp VGA 3m Unitek Y-C504G (cáp LCD)

Giá : 94.000 VND
Cáp VGA 5m VMS5 (cáp LCD)
Cáp VGA 5m VMS5 (cáp LCD)

Giá : 68.000 VND
Cáp VGA 5m KV603 (cáp LCD).
Cáp VGA 5m KV603 (cáp LCD).

Giá : 110.000 VND
Cáp VGA 5m Unitek Y-C505G (cáp LCD).
Cáp VGA 5m Unitek Y-C505G (cáp LCD).

Giá : 118.000 VND
Cáp VGA 10m VMS10 (cáp LCD)
Cáp VGA 10m VMS10 (cáp LCD)

Giá : 130.000 VND
Cáp VGA 10m Unitek Y-C506G (cáp LCD).
Cáp VGA 10m Unitek Y-C506G (cáp LCD).

Giá : 252.000 VND
Cáp VGA 15m VMS15 (cáp LCD)
Cáp VGA 15m VMS15 (cáp LCD)

Giá : 206.000 VND

Thêm Bình Luận

Tên Sử Dụng:

Thông Tin Liên Hệ:

Viết Bình Luận:

Hỗ trợ khách hàng

Bảng Giá Sản Phẩm

Tổng đài hỗ trợ

tổng đài
xem giỏ hàng[0]