văn phòng phẩm | file-bìa hồ sơ
Bìa kiếng A4 1,2mm
Bìa kiếng A4 1,2mm

Giá : 47.500 VND
Bìa kiếng A4 1,5mm
Bìa kiếng A4 1,5mm

Giá : 61.500 VND
Bìa kiếng A4 1,8mm
Bìa kiếng A4 1,8mm

Giá : 77.000 VND
Bìa kiếng A3 1,5mm
Bìa kiếng A3 1,5mm

Giá : 129.000 VND
Bìa nút F4 mỏng
Bìa nút F4 mỏng

Giá : 2.800 VND
Bìa nút F4 My Clear
Bìa nút F4 My Clear

Giá : 3.000 VND
Bìa nút A4 My Clear
Bìa nút A4 My Clear

Giá : 2.900 VND
Bìa nút A5 My Clear
Bìa nút A5 My Clear

Giá : 1.900 VND
Bìa cây A4 gáy lớn
Bìa cây A4 gáy lớn

Giá : 2.800 VND
Bìa cây gáy nhỏ
Bìa cây gáy nhỏ

Giá : 2.300 VND

Thêm Bình Luận

Tên Sử Dụng:

Thông Tin Liên Hệ:

Viết Bình Luận:

Tổng đài hỗ trợ

tổng đài
xem giỏ hàng[0]