văn phòng phẩm | băng keo-màng pe-màng co
Băng keo giấy 1.2F 30Y (G123)
Băng keo giấy 1.2F 30Y (G123)

Giá : 4.000 VND
Băng keo giấy 2.4F 30Y (G243)
Băng keo giấy 2.4F 30Y (G243)

Giá : 7.500 VND
Băng keo giấy 4.8F 30Y (G483)
Băng keo giấy 4.8F 30Y (G483)

Giá : 11.000 VND
Băng keo điện Nano 20Y
Băng keo điện Nano 20Y

Giá : 5.000 VND
Giá KM : 4.500 VND
Băng keo điện Nano 10Y
Băng keo điện Nano 10Y

Giá : 3.000 VND
Giá KM : 2.500 VND

Thêm Bình Luận

Tên Sử Dụng:

Thông Tin Liên Hệ:

Viết Bình Luận:

Tổng đài hỗ trợ

tổng đài

Mạng Xã Hội

xem giỏ hàng[0]