văn phòng phẩm | băng keo-màng pe-màng co
Băng keo 1.2F x 1.2kg
Băng keo 1.2F x 1.2kg

Giá : 3.000 VND
Băng keo 2.4F x 900Gr
Băng keo 2.4F x 900Gr

Giá : 4.000 VND
Giá KM : 3.800 VND
Băng keo 5F x 100Y (50)
Băng keo 5F x 100Y (50)

Giá : 11.000 VND
Băng keo 6F x 1.2kg (60)
Băng keo 6F x 1.2kg (60)

Giá : 12.000 VND
Băng keo 7.2F x 1.1kg (70)
Băng keo 7.2F x 1.1kg (70)

Giá : 14.000 VND
Băng keo 4.8F x 900Gr
Băng keo 4.8F x 900Gr

Giá : 7.000 VND
Băng keo 4.8F x 1kg
Băng keo 4.8F x 1kg

Giá : 8.000 VND
Băng keo 4.8F x 1.1kg
Băng keo 4.8F x 1.1kg

Giá : 9.000 VND
Băng keo 4.8F x 1.2kg
Băng keo 4.8F x 1.2kg

Giá : 10.000 VND
Giá KM : 9.500 VND
Băng Keo 4.8F x 1.5kg
Băng Keo 4.8F x 1.5kg

Giá : 13.000 VND
Băng keo 4.8F x 1.8kg
Băng keo 4.8F x 1.8kg

Giá : 16.000 VND
Giá KM : 14.200 VND
Băng keo 4.8F x 2kg
Băng keo 4.8F x 2kg

Giá : 18.000 VND
Giá KM : 16.000 VND

Thêm Bình Luận

Tên Sử Dụng:

Thông Tin Liên Hệ:

Viết Bình Luận:

Tổng đài hỗ trợ

tổng đài

Mạng Xã Hội

xem giỏ hàng[0]