văn phòng phẩm | băng keo-màng pe-màng co
Băng keo Xốp 1.2F
Băng keo Xốp 1.2F

Giá : 3.500 VND
Băng keo Xốp 2.4F
Băng keo Xốp 2.4F

Giá : 7.000 VND
Băng keo Xốp 4.8F
Băng keo Xốp 4.8F

Giá : 14.000 VND
Băng Keo 2 mặt 1.2F 6Y (M1)
Băng Keo 2 mặt 1.2F 6Y (M1)

Giá : 2.000 VND
Băng Keo 2 mặt 1.2F 9Y (M4)
Băng Keo 2 mặt 1.2F 9Y (M4)

Giá : 2.200 VND
Băng Keo 2 mặt 1.2F 12Y (M7)
Băng Keo 2 mặt 1.2F 12Y (M7)

Giá : 3.100 VND
Băng Keo 2 Mặt 1.2F 15Y (M10)
Băng Keo 2 Mặt 1.2F 15Y (M10)

Giá : 3.500 VND
Băng Keo 2 mặt 1.2F 18Y (M13)
Băng Keo 2 mặt 1.2F 18Y (M13)

Giá : 4.000 VND
Băng keo 2 mặt 2.4F 6Y (M2)
Băng keo 2 mặt 2.4F 6Y (M2)

Giá : 2.500 VND
Băng keo 2 mặt 2.4F 9Y (M5)
Băng keo 2 mặt 2.4F 9Y (M5)

Giá : 3.300 VND
Băng Keo 2 mặt 2.4F 12Y (M8)
Băng Keo 2 mặt 2.4F 12Y (M8)

Giá : 4.500 VND
Băng Keo 2 Mặt 2.4F 15Y (M11)
Băng Keo 2 Mặt 2.4F 15Y (M11)

Giá : 5.000 VND

Thêm Bình Luận

Tên Sử Dụng:

Thông Tin Liên Hệ:

Viết Bình Luận:

Tổng đài hỗ trợ

tổng đài

Mạng Xã Hội

xem giỏ hàng[0]