văn phòng phẩm | băng keo-màng pe-màng co
Băng keo 2 mặt đa năng 2cm x 2m.
Băng keo 2 mặt đa năng 2cm x 2m.

Giá : 41.600 VND
Băng keo 2 mặt đa năng 1cm x 2m.
Băng keo 2 mặt đa năng 1cm x 2m.

Giá : 28.600 VND
Băng keo xốp vàng 1.2F x 6m
Băng keo xốp vàng 1.2F x 6m

Giá : 3.800 VND
Băng keo Xốp vàng 2.4F x 6m
Băng keo Xốp vàng 2.4F x 6m

Giá : 7.500 VND
Băng keo xốp vàng 4.8F x 6m
Băng keo xốp vàng 4.8F x 6m

Giá : 14.900 VND
Băng Keo 2 mặt 1.2F x 6Y (M1)
Băng Keo 2 mặt 1.2F x 6Y (M1)

Giá : 1.300 VND
Băng Keo 2 mặt 1.2F x 9Y (M4)
Băng Keo 2 mặt 1.2F x 9Y (M4)

Giá : 1.700 VND
Băng Keo 2 mặt 1.2F x 12Y (M7)
Băng Keo 2 mặt 1.2F x 12Y (M7)

Giá : 2.300 VND
Băng Keo 2 Mặt 1.2F x 15Y (M10)
Băng Keo 2 Mặt 1.2F x 15Y (M10)

Giá : 2.600 VND

Thêm Bình Luận

Tên Sử Dụng:

Thông Tin Liên Hệ:

Viết Bình Luận:

Hỗ trợ khách hàng

Bảng Giá Sản Phẩm

Tổng đài hỗ trợ

tổng đài
xem giỏ hàng[0]