văn phòng phẩm | băng keo-màng pe-màng co
Băng keo xốp vàng 1.2F x 6m
Băng keo xốp vàng 1.2F x 6m

Liên hệ: 090.260.8844
Băng keo Xốp vàng 2.4F x 6m
Băng keo Xốp vàng 2.4F x 6m

Liên hệ: 090.260.8844
Băng keo xốp vàng 4.8F x 6m
Băng keo xốp vàng 4.8F x 6m

Liên hệ: 090.260.8844
Băng Keo 2 mặt 1.2F x 6Y (M1)
Băng Keo 2 mặt 1.2F x 6Y (M1)

Liên hệ: 090.260.8844
Băng Keo 2 mặt 1.2F x 9Y (M4)
Băng Keo 2 mặt 1.2F x 9Y (M4)

Liên hệ: 090.260.8844
Băng Keo 2 mặt 1.2F x 12Y (M7)
Băng Keo 2 mặt 1.2F x 12Y (M7)

Liên hệ: 090.260.8844
Băng Keo 2 Mặt 1.2F x 15Y (M10)
Băng Keo 2 Mặt 1.2F x 15Y (M10)

Liên hệ: 090.260.8844

Thêm Bình Luận

Tên Sử Dụng:

Thông Tin Liên Hệ:

Viết Bình Luận:

Hỗ trợ khách hàng

Bảng Giá Sản Phẩm

Tổng đài hỗ trợ

tổng đài
xem giỏ hàng[0]