linh kiện máy tính
RAM Kingmax 2GB DDR3 1600
RAM Kingmax 2GB DDR3 1600

Liên hệ: 090.260.8844
RAM Kingmax 4GB DDR3 1600
RAM Kingmax 4GB DDR3 1600

Liên hệ: 090.260.8844
RAM Kingmax 8GB DDR3 1600
RAM Kingmax 8GB DDR3 1600

Liên hệ: 090.260.8844
Ram Kingmax DDR4 4GB (2400) (8 chip)
Ram Kingmax DDR4 4GB (2400) (8 chip)

Liên hệ: 090.260.8844
Ram Kingmax DDR4 8GB (2400) (8 chip)
Ram Kingmax DDR4 8GB (2400) (8 chip)

Liên hệ: 090.260.8844
RAM Kingston 2GB DDR3 1600
RAM Kingston 2GB DDR3 1600

Liên hệ: 090.260.8844
RAM Kingston 4GB DDR3 1600
RAM Kingston 4GB DDR3 1600

Liên hệ: 090.260.8844

Thêm Bình Luận

Tên Sử Dụng:

Thông Tin Liên Hệ:

Viết Bình Luận:

Hỗ trợ khách hàng

Bảng Giá Sản Phẩm

Tổng đài hỗ trợ

tổng đài
xem giỏ hàng[0]