linh kiện máy tính
CPU Pentium G4400 (3.3GHz)
CPU Pentium G4400 (3.3GHz)

Liên hệ: 090.260.8844
CPU Pentium Dual-G3450 (3.3GHz)
CPU Pentium Dual-G3450 (3.3GHz)

Liên hệ: 090.260.8844
CPU Pentium Dual Core-G4600 (3.6GHz)
CPU Pentium Dual Core-G4600 (3.6GHz)

Liên hệ: 090.260.8844
CPU Pentium Dual Core-G4620 (3.7GHz)
CPU Pentium Dual Core-G4620 (3.7GHz)

Liên hệ: 090.260.8844
CPU Core I3-4160 (3.6GHz)
CPU Core I3-4160 (3.6GHz)

Liên hệ: 090.260.8844
CPU Core I3-6100 (3.7GHz)
CPU Core I3-6100 (3.7GHz)

Liên hệ: 090.260.8844
CPU Core I3-7100 (3.9GHz)
CPU Core I3-7100 (3.9GHz)

Liên hệ: 090.260.8844
CPU Core I3-7300 (4.0GHz)
CPU Core I3-7300 (4.0GHz)

Liên hệ: 090.260.8844
CPU Core I5-6400 (2.7GHz)
CPU Core I5-6400 (2.7GHz)

Liên hệ: 090.260.8844
CPU Core I5-4460 (3.2Hz)
CPU Core I5-4460 (3.2Hz)

Liên hệ: 090.260.8844
CPU Core I3-7350K (4.2GHz)
CPU Core I3-7350K (4.2GHz)

Liên hệ: 090.260.8844
CPU Core I5-6500 (3.2GHz)
CPU Core I5-6500 (3.2GHz)

Liên hệ: 090.260.8844

Thêm Bình Luận

Tên Sử Dụng:

Thông Tin Liên Hệ:

Viết Bình Luận:

Hỗ trợ khách hàng

Bảng Giá Sản Phẩm

Tổng đài hỗ trợ

tổng đài
xem giỏ hàng[0]