văn phòng phẩm
Màng PE 500mm x 1.4kg (lõi 200gr)
Màng PE 500mm x 1.4kg (lõi 200gr)

Giá : 48.000 VND
Màng PE 500mm x 2.8kg (lõi 300gr)
Màng PE 500mm x 2.8kg (lõi 300gr)

Giá : 96.000 VND
Màng PE 500mm x 3kg (lõi 300gr)
Màng PE 500mm x 3kg (lõi 300gr)

Giá : 107.000 VND
Màng PE 500mm x 3.2kg (lõi 300gr)
Màng PE 500mm x 3.2kg (lõi 300gr)

Giá : 111.000 VND
Băng keo 2 mặt đa năng 2cm x 2m.
Băng keo 2 mặt đa năng 2cm x 2m.

Giá : 41.600 VND
Giá KM : 40.000 VND
Băng keo 2 mặt đa năng 1cm x 2m.
Băng keo 2 mặt đa năng 1cm x 2m.

Giá : 28.600 VND
Giá KM : 27.500 VND
Màng PE 200mm x 1.1kg (lõi 120gr)
Màng PE 200mm x 1.1kg (lõi 120gr)

Giá : 42.000 VND
Băng Keo Simili 2.4F x 7m
Băng Keo Simili 2.4F x 7m

Giá : 4.000 VND
Băng Keo Simili 3.6F x 7m
Băng Keo Simili 3.6F x 7m

Giá : 5.500 VND
Băng Keo Simili 4.8F x 7m
Băng Keo Simili 4.8F x 7m

Giá : 7.500 VND
Băng Keo Simili 3.6F x 9m
Băng Keo Simili 3.6F x 9m

Liên hệ: 090.260.8844
Băng Keo Simili 4.8F x 9m
Băng Keo Simili 4.8F x 9m

Liên hệ: 090.260.8844

Thêm Bình Luận

Tên Sử Dụng:

Thông Tin Liên Hệ:

Viết Bình Luận:

Tổng đài hỗ trợ

tổng đài
xem giỏ hàng[0]