văn phòng phẩm
Màng PE 500mm x 1.4kg (lõi 200gr)
Màng PE 500mm x 1.4kg (lõi 200gr)

Giá : 44.000 VND
Màng PE 500mm x 2.8kg (lõi 300gr)
Màng PE 500mm x 2.8kg (lõi 300gr)

Giá : 106.000 VND
Màng PE 500mm x 3kg (lõi 300gr)
Màng PE 500mm x 3kg (lõi 300gr)

Giá : 99.000 VND
Màng PE 500mm x 3.2kg (lõi 300gr)
Màng PE 500mm x 3.2kg (lõi 300gr)

Giá : 102.000 VND
Màng PE 500mm x 3.2kg (lõi 600gr)
Màng PE 500mm x 3.2kg (lõi 600gr)

Giá : 109.000 VND
Băng keo 2 mặt đa năng 2cm x 2m.
Băng keo 2 mặt đa năng 2cm x 2m.

Giá : 41.600 VND
Giá KM : 40.000 VND
Băng keo 2 mặt đa năng 1cm x 2m.
Băng keo 2 mặt đa năng 1cm x 2m.

Giá : 28.600 VND
Giá KM : 27.500 VND
Băng Keo Simili 2.4F x 7m
Băng Keo Simili 2.4F x 7m

Giá : 3.900 VND
Băng Keo Simili 3.6F x 7m
Băng Keo Simili 3.6F x 7m

Giá : 5.700 VND
Băng Keo Simili 4.8F x 7m
Băng Keo Simili 4.8F x 7m

Giá : 7.500 VND
Băng Keo Simili 6F x 7m
Băng Keo Simili 6F x 7m

Giá : 9.700 VND
Băng Keo Simili 7F x 7m
Băng Keo Simili 7F x 7m

Giá : 11.300 VND

Thêm Bình Luận

Tên Sử Dụng:

Thông Tin Liên Hệ:

Viết Bình Luận:

Tổng đài hỗ trợ

tổng đài
xem giỏ hàng[0]